Get Adobe Flash player

Välkommen

till Effektiv Redovisning AB

effektiv redovisning

Ekonomifakta 2014 – Belopp för skatt, räntor och traktamenten

På den här sidan hittar du belopp och procentsatser för exempelvis arbetsgivaravgifter, moms, räntor och traktamenten.
Du kan ockå läsa mer på www.skatteverket.se

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgift31,42
    Sjukförsäkringsavgift4,35
    Arbetsskadeavgift0,30
    Arbetsmarknadsavgift2,91
    Allmän löneavgift9,88
    Ålderspensionavgift10,21
    Efterlevnadspension1,17
    Föräldraförsäkring2,60
Arbetsgivaravgifter för anställda som ej fyllt 26 vid årets ingång15,49
Egenavgift28,97
    Sjukförsäkringsavgift vid 7 karensdagar4,44
    Arbetsskadeavgift0,30
    Arbetsmarknadsavgift0,37
    Allmän löneavgift9,88
    Ålderspensionsavgift10,21
    Efterlevandepension1,17
    Föräldraförsäkring2,60
Reducerade egenavgifter för den som ej fyllt 26 år15,49
Särskild löneskatt (vid inkomst av passiv näringsverksamhet)24,26
Ålderspensionsavgift (födda 1938-1948)
För anställda födda 1937 eller tidigare betalas varken socialavgifter eller särskild löneskatt.
10,21

Basbelopp

Inkomstbasbelopp56.900 kr
Prisbasbelopp44.400 kr
Förhöjt prisbasbelopp45.300 kr

Gåvor till anställda

Julgåva450 kr
Jubileumsgåva1.350 kr
Minnesgåva15.000 kr

Inkassoavgifter

Förseningsavgift450 kr
Påminnelseavgift60 kr
Inkassoarvode180 kr
Amorteringsplan170 kr
Amorteringsavisering50 kr/avi
Arvode bet.föreläggande340 kr
Ans. bet.föreläggande300 kr
Arvode handräckning375 kr
Ans. handräckning300 kr
Kostnad verkställighet600 kr/år

Inkomst av näringsverksamhet % (inkomstår 2013)

Periodiseringsfond, firma+HB30 %
Periodiseringsfond, AB+Stiftelse25 %
Positiv räntefördelning6,99 %
Negativ räntefördelning2,49 %
Expansionsfondsskatt22 %
Bolagsskatt22 %
Schablonavdrag egenavgifter25 %
Schablonavdrag löneskatt20 %

Kostförmåner

Frukost42 kr
Lunch/Middag84 kr
Helt fri kost210 kr

Milersättning

Egen bil18,50 kr/mil
Tjänstebil9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Momssatser

25 %(20 % av priset) den generella skattesatsen
12 %(10,71 % av priset) t ex livsmedel, hotelltjänster
6 %(5,66 % av priset) t ex persontransporter, böcker

Representation (Belopp exkl. moms)

Intern/extern representation: (lunch, middag, supé)90 kr

Räntor

Dröjsmålsränta (referensränta + 8,00 %)9,00
Referensränta (2014-06-27)1,00
Reporänta (2014-07-09)0,25
Statslåneräntan (genomsnitt 2013)2,01

Sjukförsäkring

Högsta sjukpenninggrundande inkomst 2014333.000 kr
Högsta föräldrapenning444.000 kr

Sjuklön

Dag 1 (karensdag)0 %
Dag 2 - 1480 %
Dag 15 -Sjukpenning från Försäkringskassan. Läs mer på www.fk.se

Brytpunkt för statlig inkomstskatt

20 % statlig skatt433.900 kr
25 % statlig skatt615.700 kr

Traktamente inom Sverige

Hel dag220 kr
Halv dag och natt110 kr
Läs mer om minskning av traktamente och traktmente utomlands på: skatteverket.se